Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

2   Relativ risiko for skilsmisse
Variabel Effekt 95 prosent konfidensintervall P-verdi
Gjennomsnittsalder (per ti år) 0,3 (0,2 - 0,5) <0,0001
Kvinner 2,4 (1,4 - 4,0) 0,0008
Europa og USA 1,4 (0,7 - 2,8) 0,17
Tredjeverden-land 2,8 (1,4 - 5,7) 0,0002
Ukjent land 0,3 (0,0 - 2,6) 0,40
Tidligere gift 2,2 (1,3 - 3,8) 0,006
Ukjent tidligere sivilstand 1,5 (0,8 - 2,8) 0,24

Standardtegn i tabeller