Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Pionerpartnerskap sammenliknet med senere inngåtte partnerskap
Karakteristika ved inngåelsen Pionerene (partnerskap inngått august 1993-t.o.m. juli 1994) Partnerskap inngått august 1994 t.o.m. 2000       Alle
År      
Gjennomsnittsalder 39,8 37,1 37,7
Gjennomsnittlig aldersdifferanse i parforholdet 6,5 7,0 6,9
       
       
Prosent      
Andel med en/begge bosatt i Oslo 60 56 57
Andel med en/begge tidligere gifte 22 18 19
Andel lesbiske par 27 41 38
Andel tverrnasjonale partnerskap 28 33 32

Standardtegn i tabeller