Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

10   Antatte gjerningspersoner for forbrytelser anmeldt 1997, etter lovbruddsgruppe og antall lovbrudd. Prosent og antall1
  Antall lovbrudd Antall i alt
  I alt 1 2 3 4-5 6-8 -9
Antatte gjerningspersoner i alt2  100 49 17 9 9 6 9 30 340
                 
Lovbruddsgruppe                
Økonomisk forbrytelse  100 49 19 10 9 5 8 1 572
Annen vinningsforbrytelse  100 42 14 8 10 9 16 11 768
Voldsforbrytelse  100 54 18 9 8 6 5 5 559
Seksualforbrytelse  100 65 15 8 6 4 3  773
Narkotikaforbrytelse  100 46 19 13 12 6 4 6 803
Skadeverk, forbrytelse  100 66 18 7 5 2 1 1 895
Annen forbrytelse  100 64 16 8 6 3 3 1 940
                 
Antall i alt2 30 340 14 896 5 090 2 874 2 868 1 969 2 643  
1  For definisjonen av antatt gjerningsperson, se 'Om statistikken' for etterforskede lovbrudd: http://www.ssb.no/03/05/lovbrudde/.
2  Inneholder 30 antatte gjerningspersoner med miljøforbrytelse som hovedlovbrudd.
Kilde: Kriminalstatistikk 1997-2001. Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller