Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

9   Seksualforbrytelser anmeldt 1997, etter utvalgte typer lovbrudd og avgjørelser. Prosent
Type lovbrudd1 I alt2 Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson Henlagt, manglende bevis Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig Påtaleunnlatelse eller trukket Avgjort i konfliktråd Forelegg Tiltale Domstolsbehandlet Antall i alt2
Bot Samfunnstjeneste Betinget fengsel Ubetinget fengsel Frifinnelse
Alle seksualforbrytelser2  100,0 14,0 28,4 2,8 1,1 0,1 5,9 18,0 0,3 0,1 4,2 10,6 2,6 3 547
                             
Voldtekt  100,0 13,7 48,1 1,4 0,5 - 0,2 17,2 0,5 - 0,7 11,1 4,7  424
Voldtektsforsøk  100,0 33,7 22,1 1,2 1,2 - 3,5 24,4 1,2 - 9,3 10,5 3,5 86
Incest  100,0 0,7 36,6 2,0 0,7 - - 16,3 - - 2,0 10,5 3,9  153
Seksuell omgang med barn  100,0 2,9 26,5 4,8 0,6 - 0,8 35,1 - 0,3 6,3 22,9 4,8  630
Under 10 år  100,0 2,3 27,9 8,2 0,5 - - 27,4 - - 4,1 19,6 3,7  219
Under 14 år  100,0 2,7 26,1 3,4 0,8 - 1,5 34,9 - - 5,4 21,5 6,1  261
Under 16 år  100,0 4,0 25,3 2,0 0,7 - 0,7 46,7 - 1,3 11,3 30,0 4,0  150
Seksuell handling med barn under 16 år  100,0 9,5 28,0 6,8 1,1 - 4,2 30,3 - - 9,1 17,0 4,2  264
Seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd  100,0 36,8 16,6 3,6 2,0 0,1 15,4 15,9 0,6 0,3 5,3 7,8 1,4  787
Pornografi  100,0 3,3 24,0 0,3 1,1 0,1 5,8 3,9 0,3 - 2,0 1,4 0,3  799
1  Type lovbrudd er gruppert etter ny lov om seksualforbrytelser (gjeldende fra 11.08.2000).
2  Inneholder alle seksualforbrytelser.
Kilde: Kriminalstatistikk 1997-2001. Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller