Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

8   Voldsforbrytelse anmeldt 1997, etter utvalgte typer lovbrudd og avgjørelser. Prosent
Type lovbrudd I alt1 Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson Henlagt, manglende bevis Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig Påtaleunnlatelse eller trukket Avgjort i konfliktråd Forelegg Tiltale Domstolsbehandlet Antall i alt1
Bot Samfunnstjeneste Betinget fengsel Ubetinget fengsel Frifinnelse
Alle voldsforbrytelser1  100,0 7,4 29,1 3,5 11,0 1,4 8,2 27,5 1,0 0,7 5,7 15,6 4,1 19 780
                             
Forbrytelse mot liv, legeme og helbred  100,0 8,2 27,5 3,0 11,0 1,7 10,3 27,2 1,2 0,8 5,7 15,4 3,9 12 945
Legemsfornærmelse  100,0 7,4 28,8 3,1 12,3 2,0 12,1 23,4 1,3 0,7 5,6 12,3 3,3 10 006
Legemsbeskadigelse  100,0 11,4 23,6 2,4 6,1 0,7 4,1 40,4 0,6 0,9 6,2 26,3 5,9 2 555
Grov legemsbeskadigelse  100,0 6,5 25,8 3,2 - - 3,2 58,1 - 3,2 9,7 38,7 6,5 31
Drapsforsøk  100,0 2,0 12,2 4,1 4,1 - - 67,3 - - 2,0 42,9 18,4 49
Drap  100,0 - - 10,5 - - - 84,2 - - 2,6 60,5 5,3 38
Uaktsomt drap  100,0 - 16,7 8,3 - - - 69,4 2,8 - 5,6 50,0 11,1 36
Trusler  100,0 5,8 35,9 4,1 12,6 0,9 4,0 23,1 0,7 0,5 4,6 12,6 4,4 5 565
Vold mot offentlig tjenestemann  100,0 1,1 7,7 5,5 3,1 0,1 6,1 68,2 1,1 2,0 16,3 41,7 6,3  741
Forsettlig forvoldelse av ildebrann  100,0 23,8 19,5 17,8 3,2 0,5 3,8 24,9 2,7 0,5 5,9 11,4 2,2  185
1  Inneholder alle voldsforbrytelser.
Kilde: Kriminalstatistikk 1997-2001. Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller