Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

7   Narkotikaforbrytelse anmeldt 1997, etter utvalgte typer lovbrudd og avgjørelser. Prosent
Type lovbrudd I alt1 Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson Henlagt, manglende bevis Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig Påtaleunnlatelse eller trukket Avgjort i konfliktråd Forelegg Tiltale Domstolsbehandlet Antall i alt1
Bot Samfunnstjeneste Betinget fengsel Ubetinget fengsel Frifinnelse
Alle narkotikaforbrytelser1  100,0 1,9 9,1 1,7 5,8 - 16,6 52,8 1,2 3,0 17,0 30,1 1,4 32 184
                             
Narkotikaforbrytelse mot straffeloven  100,0 1,4 9,2 1,6 5,4 - 11,8 58,6 1,1 3,4 18,7 33,6 1,7 15 140
Narkotikaforbrytelse  100,0 1,5 9,0 1,7 5,6 - 12,5 58,2 1,2 3,4 19,8 32,2 1,6 13 993
Grov narkotikaforbrytelse  100,0 1,0 9,6 1,4 1,7 - 0,9 69,6 - 4,7 4,3 55,8 4,5  993
Narkotikaforbrytelse mot lov om legemidler  100,0 2,3 9,0 1,8 6,2 - 20,9 47,6 1,3 2,6 15,5 27,0 1,1 17 044
Narkotika, bruk  100,0 0,2 7,5 1,8 5,6 - 21,5 51,3 1,4 2,8 17,2 28,9 0,9 10 195
Narkotika, besittelse  100,0 0,5 10,4 1,7 7,9 - 22,0 46,2 1,3 2,5 14,3 26,6 1,6 5 918
1  Inneholder alle narkotikaforbrytelser.
Kilde: Kriminalstatistikk 1997-2001. Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller