Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

6   Annen vinningsforbrytelse anmeldt 1997, etter utvalgte typer lovbrudd og avgjørelser. Prosent
Type lovbrudd I alt1 Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson Henlagt, manglende bevis Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig Påtaleunnlatelse eller trukket Avgjort i konfliktråd Forelegg Tiltale Domstolsbehandlet Antall i alt1
Bot Samfunnstjeneste Betinget fengsel Ubetinget fengsel Frifinnelse
Alle vinningsforbrytelser1  100,0 71,3 6,3 0,7 1,8 0,3 1,6 10,8 0,1 0,7 2,1 6,3 1,6  210 179
                             
Tyveri  100,0 79,0 5,1 0,6 1,3 0,3 1,2 7,7 0,0 0,6 1,4 5,1 0,6  182 081
Simpelt tyveri  100,0 78,2 5,5 0,6 1,7 0,3 2,1 5,8 0,1 0,4 1,1 3,8 0,4 82 797
Fra butikk  100,0 32,6 7,8 3,3 6,7 1,5 10,0 31,0 0,2 3,3 5,8 20,5 1,3 4 875
Sykkeltyveri  100,0 90,6 2,4 0,2 0,7 0,0 0,3 1,2 0,0 0,1 0,3 0,7 0,1 24 124
Fra leilighet, bolighus og hytte  100,0 61,3 14,3 1,3 3,9 0,5 1,5 9,4 0,0 0,5 1,7 6,1 1,0 6 361
Fra befordringsmiddel  100,0 81,8 4,5 0,5 1,2 0,2 1,0 5,6 0,1 0,5 1,2 3,3 0,5 8 269
Grovt tyveri  100,0 81,6 4,5 0,6 0,9 0,2 0,5 8,5 0,0 0,7 1,5 5,7 0,6 79 690
Fra leilighet, bolighus og hytte  100,0 75,7 6,5 0,7 1,3 0,2 0,4 11,2 0,0 0,9 1,7 7,6 0,8 16 633
Fra befordringsmiddel  100,0 88,9 3,0 0,3 0,4 0,1 0,2 4,7 0,0 0,5 0,8 3,0 0,3 31 281
Brukstyveri av bil  100,0 72,1 5,3 0,6 1,4 0,1 0,4 13,2 0,0 0,7 2,0 9,4 1,2 15 841
Innbrudd  100,0 68,6 8,4 1,7 2,4 1,0 1,8 10,8 0,2 0,8 2,2 6,3 1,2 4 365
Ran  100,0 59,3 13,4 2,4 0,5 0,3 0,7 17,0 - 0,9 2,4 11,1 2,5  870
Grovt ran  100,0 36,6 11,5 2,2 - 0,5 0,5 38,3 - 1,6 3,3 29,5 3,3  183
1  Inneholder alle vinningsforbrytelser.
Kilde: Kriminalstatistikk 1997-2001. Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller