Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

5   Forbrytelser anmeldt 1997, etter lovbruddsgruppe og domsavgjørelse. Prosent
  Andel av anmeldelser med tiltale Tiltale Domstolsbehandlet Antall med tiltale
  Bot Samfunnstjeneste Betinget fengsel Ubetinget fengsel Annen straff Frifinnelse
Forbrytelser i alt1 16,8  100,0 1,8 5,5 24,7 57,5 0,3 10,3 50 820
                   
Økonomisk forbrytelse 28,3  100,0 1,2 5,1 23,0 63,0 0,3 7,4 1 750
Annen vinningsforbrytelse 10,8  100,0 0,6 6,3 19,3 58,6 0,2 15,0 22 747
Voldsforbrytelse 27,5  100,0 3,8 2,7 20,8 56,7 1,2 14,9 5 430
Seksualforbrytelse 18,0  100,0 1,6 0,6 23,1 58,6 1,6 14,5  640
Narkotikaforbrytelse 52,8  100,0 2,3 5,6 32,2 57,1 0,1 2,7 16 982
Skadeverk, forbrytelse 6,7  100,0 3,6 4,8 30,9 45,4 1,9 13,5 1 420
Annen forbrytelse 21,8  100,0 5,1 4,1 31,4 52,6 0,2 6,6 1 841
1  Inneholder 10 miljøforbrytelser.
Kilde: Kriminalstatistikk 1997-2001. Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller