Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

4   Forbrytelser anmeldt 1997, etter lovbruddsgruppe og påtaleavgjørelse. Prosent
  I alt Ikke straffbart forhold Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson Henlagt, manglende bevis Andre uoppklarte Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig Påtaleunnlatelse eller trukket Avgjort i konfliktråd Forelegg Tiltale Andre oppklarte Ukjent Antall
Forbrytelser i alt1  100,0 2,0 55,6 9,2 0,9 1,2 3,4 0,4 4,4 16,8 0,4 5,7  301 713
                           
Økonomisk forbrytelse  100,0 6,5 8,5 24,7 2,9 1,1 6,7 0,1 9,4 28,3 1,3 10,5 6 184
Annen vinningsforbrytelse  100,0 0,9 71,3 6,3 0,8 0,7 1,8 0,3 1,6 10,8 0,1 5,4  210 179
Voldsforbrytelse  100,0 4,1 7,4 29,1 0,8 3,5 11,0 1,4 8,2 27,5 1,9 5,0 19 780
Seksualforbrytelse  100,0 8,0 14,0 28,4 4,2 2,8 1,1 0,1 5,9 18,0 8,5 9,2 3 547
Narkotikaforbrytelse  100,0 3,3 1,9 9,1 0,4 1,7 5,8 - 16,6 52,8 0,4 8,0 32 184
Skadeverk, forbrytelse  100,0 1,6 66,9 8,2 1,0 2,9 4,6 1,9 3,6 6,7 0,2 2,4 21 288
Annen forbrytelse  100,0 13,9 5,8 18,7 2,0 1,8 10,3 0,3 16,1 21,8 0,7 8,6 8 436
1  Inkluderer 115 miljøforbrytelser, hvorav 10 resulterte i tiltale.
Kilde: Kriminalstatistikk 1997-2001. Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller