Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

3   Forseelser anmeldt 1997, etter lovbruddsgruppe og domsavgjørelse. Prosent
  Andel av anmeldelser med tiltale Tiltale Domstolsbehandlet Antall med tiltale
  Bot Samfunnstjeneste Betinget fengsel Ubetinget fengsel Annen straff Frifinnelse
Forseelser i alt1 19,3  100,0 5,3 3,2 26,9 58,8 0,3 5,6 23 186
                   
Annen vinningsforseelse 16,5  100,0 3,7 4,5 25,3 60,7 0,6 5,2 3 129
Skadeverk 1,4  100,0 7,3 6,3 17,7 51,0 2,1 15,6 96
Trafikkforseelse 27,7  100,0 3,7 2,9 28,1 60,9 0,0 4,4 15 805
Annen forseelse 12,3  100,0 10,9 3,5 23,3 52,0 0,7 9,6 3 781
1  Inneholder økonomisk forseelse (187), voldsforseelse (10), seksualforseelse (6), miljøforseelse (156) og arbeidsmiljøforseelse(16).
Kilde: Kriminalstatistikk 1997-2001. Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller