Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

2   Forseelser anmeldt 1997, etter lovbruddsgruppe og påtaleavgjørelse. Prosent
  I alt Ikke straffbart forhold Henlagt, manglende opplysning om gjerningsperson Henlagt, manglende bevis Andre uoppklarte Henlagt, siktede ikke strafferettslig ansvarlig Påtaleunnlatelse eller trukket Avgjort i konfliktråd Forelegg Tiltale Andre oppklarte Ukjent Antall
Forseelser i alt1  100,0 4,4 11,2 11,6 2,2 2,9 9,0 0,7 31,2 19,3 0,8 6,8  120 131
                           
Annen vinningsforseelse  100,0 1,8 3,2 5,9 3,2 8,8 27,1 3,3 25,9 16,5 0,8 3,6 18 953
Skadeverk  100,0 0,6 89,6 2,5 0,3 0,8 1,8 0,9 1,3 1,4 0,1 0,8 6 754
Trafikkforseelse  100,0 3,8 3,3 13,2 2,6 1,7 4,7 0,0 37,0 27,7 0,7 5,2 56 959
Annen forseelse  100,0 6,9 10,6 13,4 1,4 2,3 8,2 0,4 31,9 12,3 0,7 11,9 30 833
1  Inneholder økonomisk forseelse (1 170), voldsforseelse (274), seksualforseelse (118), miljøforseelse (3 845) og arbeidsmiljøforseelse (1 225).
Kilde: Kriminalstatistikk 1997-2001. Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller