Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Lovbrudd anmeldt 1997, etter lovbruddsgruppe og type. Prosent1
  I alt Forbrytelse Forseelse
Lovbrudd i alt  100,0  100,0  100,0
       
Økonomisk kriminalitet 1,7 2,0 1,0
Annen vinningskriminalitet 54,3 69,7 15,8
Voldskriminalitet 4,8 6,6 0,2
Seksualkriminalitet 0,9 1,2 0,1
Narkotikakriminalitet 7,6 10,7 0,0
Skadeverk 6,6 7,1 5,6
Miljøkriminalitet 0,9 0,0 3,2
Arbeidsmiljøkriminalitet 0,3 0,0 1,0
Trafikkriminalitet 13,5 0,0 47,4
Annen kriminalitet 9,3 2,8 25,7
       
Antall  421 844  301 713  120 131
1  Noen av de opprinnelig anmeldte lovbrudd i 1997 er ikke med i utvalget, jf tekstboks om ukjente avgjørelser.
Kilde: Kriminalstatistikk 1997. Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller