Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

7   Valgdeltakelse i stortingsvalget i 2001 og 1997 blant personer mellom 18 og 79 år. Etter kjønn og alder. Prosent
Kjønn Aldersgruppe
I alt 18-21 22-25 26-29 30-39 40-49 50-59 60-79
2001 i alt 77,2 55,7 57,0 64,5 77,8 81,7 83,6 84,4
Menn 76,8 57,0 50,5 60,6 75,8 81,1 84,8 88,1
Kvinner 77,5 54,0 63,6 67,9 79,7 82,2 82,2 81,3
                 
1997 i alt 81,3 58,9 65,7 77,2 80,1 85,6 87,9 86,7
Menn 79,4 49,5 62,7 72,1 78,6 84,1 86,9 87,9
Kvinner 83,3 70,1 68,7 82,4 81,5 87,4 89,0 85,6
                 
Antall undersøkte i 2001 i alt 2 946 221 179 200 622 573 505 646
Menn 1 455 121 91 94 306 281 269 293
Kvinner 1 491 100 88 106 316 292 236 353
Kilde: Valgundersøkelsen 1997. Valgundersøkelsen 2001. Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller