Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

5   Velgere i ulike aldersgrupper blant menn og kvinner, etter parti. Prosent
Parti 2001 Aldersgruppe
I alt 18-21 22-25 26-29 30-39 40-49 50-59 60-79
Menn                
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100
Ap 21 9 11 8 13 20 29 27
FrP 13 20 14 11 14 9 10 18
H 29 28 28 47 34 34 27 21
KrF 10 11 6 8 10 11 9 12
RV 2 4 3 5 2 2 - -
SP 6 7 3 3 6 6 7 6
SV 11 15 23 10 13 12 10 8
V 5 2 9 3 6 4 6 5
Andre 3 4 3 5 2 2 2 3
                 
Antall svar 815 46 35 38 157 169 173 197
                 
Kvinner                
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100
Ap 23 14 19 23 27 22 23 25
FrP 8 - 5 9 4 6 11 11
H 23 27 16 19 25 21 31 20
KrF 16 3 22 8 17 15 10 25
RV 1 8 3 - 1 2 - -
SP 6 3 - 6 5 6 4 8
SV 17 39 30 29 19 21 16 5
V 4 3 5 4 2 5 4 3
Andre 2 3 - 2 1 - 2 3
                 
Antall svar 810 36 37 52 183 178 134 190
Kilde: Valgundersøkelsen 2001. Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning.

Standardtegn i tabeller