Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

4   Velgere i ulike aldersgrupper, etter parti. Prosent
Parti 2001 Aldersgruppe
I alt 18-21 22-25 26-29 30-39 40-49 50-59 60-79
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100
Ap 22 11 15 17 20 21 26 26
FrP 11 11 10 10 9 8 10 15
H 26 28 22 31 29 27 29 20
KrF 13 7 14 8 14 13 10 18
RV 1 6 3 2 1 2 - -
SP 6 5 2 5 5 6 6 7
SV 15 26 26 21 16 17 12 7
V 4 2 7 3 4 5 5 4
Andre 2 4 1 3 2 1 2 3
                 
Antall svar 1 625 82 72 90 340 347 307 387
Kilde: Valgundersøkelsen 2001. Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning.

Standardtegn i tabeller