Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

3   De ulike partiers velgere i 2001, etter parti i 1997 ('hvor 2001-velgerne kom fra')1
Parti 1997 Parti 2001
I alt Ap FrP H KrF RV SP SV V Andre Stemte ikke
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ap 27 80 7 17 11 - 5 23 10 - 21
FrP 10 1 58 16 - - - 1 - - 8
H 14 4 8 47 5 - - 1 16 - 8
KrF 14 3 12 7 63 - 7 5 16 - 10
RV 2 1 - - - - - 3 - - 3
SP 8 1 5 2 8 - 70 8 7 - 3
SV 6 3 - 1 1 - - 41 - - 3
V 5 1 - 4 4 - 7 5 48 - 1
Andre 1 1 - - - - - - - - 1
Stemte ikke 13 5 10 6 8 - 11 13 3 - 42
                       
Antall svar 745 142 60 151 92 6 43 86 31 17 117
1  Bare personer som var med både i 1997- og 2001-undersøkelsen, og som oppga stemmegivning, er tatt med i denne tabellen.
Kilde: Valgundersøkelsen 1997. Valgundersøkelsen 2001. Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning.

Standardtegn i tabeller