Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

2   De ulike partiers velgere i 1997, etter parti i 2001 ('hvor 1997-velgerne gikk')1
Parti 2001 Parti 1997
I alt Ap FrP H KrF RV SP SV V Andre Stemte ikke
I alt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ap 19 56 3 5 5 - 2 11 3 - 7
FrP 8 2 47 5 6 - 5 - - - 6
H 20 13 32 69 9 - 5 4 17 - 10
KrF 12 5 - 5 55 - 11 2 12 - 7
RV 1 - 1 - - - - 2 - - -
SP 6 1 - - 3 - 50 - 9 - 5
SV 12 10 1 1 4 - 11 73 12 - 12
V 4 1 - 5 5 - 3 - 44 - 1
Andre 2 - 4 1 2 - 5 - - - -
Stemte ikke 16 12 12 9 11 - 8 8 3 - 52
                       
Antall svar 745 205 75 102 106 15 60 48 34 5 95
1  Bare personer som var med både i 1997- og 2001-undersøkelsen, og som oppga stemmegivning, er tatt med i denne tabellen.
Kilde: Valgundersøkelsen 1997. Valgundersøkelsen 2001. Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning.

Standardtegn i tabeller