Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Personer med stemmerett i 1997, etter stemmegivning i 1997 og 2001. Prosent1
Parti 1997 Parti 2001
I alt Ap FrP H KrF RV SP SV V Andre Stemte ikke
I alt 100,0 19,1 8,1 20,3 12,3 0,8 5,8 11,5 4,2 2,3 15,7
Ap 27,5 15,3 0,5 3,5 1,3 - 0,3 2,7 0,4 0,1 3,4
FrP 10,1 0,3 4,7 3,2 - 0,1 - 0,1 - 0,4 1,2
H 13,7 0,7 0,7 9,5 0,7 - - 0,1 0,7 0,1 1,2
KrF 14,2 0,7 0,9 1,3 7,8 - 0,4 0,5 0,7 0,3 1,6
RV 2,0 0,1 - - - 0,5 - 0,4 - 0,5 0,4
SP 8,1 0,1 0,4 0,4 0,9 - 4,0 0,9 0,3 0,4 0,5
SV 6,4 0,7 - 0,3 - 0,1 - 4,7 - - 0,5
V 4,6 0,1 - 0,8 0,5 - 0,4 0,5 2,0 - 0,1
Andre 0,7 0,1 - - - - - - - 0,4 0,1
Stemte ikke 12,8 0,9 0,8 1,2 0,9 - 0,7 1,5 0,1 - 6,6
                       
Antall svar 745 142 60 151 92 6 43 86 31 17 117
1  Bare personer som var med både i 1997- og 2001-undersøkelsen, og som oppga stemmegivning, er tatt med i denne tabellen.
Kilde: Valgundersøkelsen 1997. Valgundersøkelsen 2001. Statistisk sentralbyrå og Institutt for samfunnsforskning.

Standardtegn i tabeller