Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Rentenivået1 i ulike land. 2002
Land Rentenivå
Norge 6,70
Sverige 4,28
Danmark 3,67
USA 2,03
Storbritannia 4,19
Japan 0,09
Euro-området 3,45
1  Med rentenivået forstås 3-måneders pengemarkedsrenter.
Kilde: Reuters, Dagens Næringsliv 2. april 2002 s. 31.

Standardtegn i tabeller