Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

1   Boligstandard og romslighet. 1996
  Andel husholdninger Andel personer som bor trangt
  med lav boligstandard* med liten plass
EU-15 4 15 17
Belgia (B) 7 14 10
Danmark (DK) 3 16 9
Tyskland (D) 5 11 11
Hellas (EL) : 24 42
Spania (E) 4 22 26
Frankrike (F) 5 12 14
Irland (IRL) 7 12 24
Italia (I) 5 17 31
Luxembourg (L) 3 9 11
Nederland (NL) 1 10 3
Østerrike (A) 7 16 17
Portugal (P) 21 28 32
Finland (FIN) 5 16 23
Sverige (S) : 16 2
Storbritannia (UK) 0 19 9
Norge (NO) **2 13 5
*Mangler enten WC, bad eller innlagt varmt vann. ** Mangler enten WC eller bad.
Kilde: Living Conditions in Europe, Eurostat 2000.Boligstandard og romslighet. 1996.

Standardtegn i tabeller