Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

3   Helseutgifter og legedekning
HDI-rang1 Land Offentlige helseutgifter i prosent av BNP. 1998 Offentlige helseutgifter per hode, PPP USD. 1998 Leger per 100 000. 1990-1999
1 Norge 7,4 2 467 413
2 Australia 5,9 1 980 240
3 Canada 6,3 2 391 229
4 Sverige 6,7 1 707 311
5 Belgia 7,9 2 172 395
6 USA 5,8 4 180 279
7 Island 7,2 2 358 326
8 Nederland 6,0 1 974 251
9 Japan 5,9 1 844 193
10 Finland 5,2 1 502 299
11 Sveits 7,6 2 739 323
12 Luxembourg 5,4 2 327 272
13 Frankrike 7,3 2 102 303
14 Storbritannia 5,9 1 532 164
15 Danmark 6,7 2 141 290
16 Østerrike 5,8 1 978 302
17 Tyskland 7,9 2 488 350
18 Irland 4,5 1 505 219
19 NewZealand 6,2 1 454 218
20 Italia 5,6 1 830 554
21 Spania 5,4 1 202 424
1  Rekkefølgen av landene er den samme som i HDR, dvs. etter rang på HDI. Tall for land med høyere verdier enn Norge er uthevet.
Kilde: Human Development Report 2001.

Standardtegn i tabeller