Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

2   Human Development Index for Norge 1999, med de høyeste observerte verdier for indikatorene
  Observerte tall for 1999
  Levealder. År Leseferdighet. Prosent Skolegang. Prosent Inntekt. Dollar per hode HDI. Indeks Økning i HDI forhold til Norge 1999. Prosent
Norge, observert 1999 78,4 99 97 28 433 0,939 0,0
             
Norge med japansk levealder 80,8 99 97 28 433 0,952 1,4
             
Norge med australsk eller svensk skolegang 78,4 99 100 28 433 0,942 0,4
             
Norge med luxembourgsk inntekt 78,4 99 97 42 769 0,958 2,0
             
Maksimalverdier 1999: japansk levealder, australsk eller svensk skolegang, og luxembourgsk inntekt 80,8 99 100 42 769 0,974 3,8
Kilde: Human Development Report 2001.

Standardtegn i tabeller