Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

6   Andel som har lest utvalgte riksaviser en gjennomsnittsdag. Prosent
  Lest Aftenposten Lest Dagbladet Lest Dagsavisen Lest Verdens Gang Antall personer
Alle 16 16 2 27 1 582
Politisk deltakelse          
Oppgir partipreferanse 16 16 2 28 1 229
Usikker 17 13 2 21 252
Skal ikke stemme 13 15 2 27 101
           
Partisympati          
Arbeiderpartiet 15 19 4 30 378
Fremskrittspartiet 8 13 1 29 240
Høyre 29 14 0 36 203
Kristelig folkeparti 10 9 1 22 165
Senterpartiet 10 19 - 27 69
Sosialistisk venstreparti 23 23 5 18 111
Venstre 18 23 3 21 39
Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller