Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

5   Andel som har sett nyheter i ulike fjernsynskanaler, etter politisk deltakelse og partisympati. Prosent
  Sett NRK- nyheter i går Sett NRK1- nyheter i går Sett NRK 2- nyheter i går Sett TV2- nyheter i går Sett TVNorge- nyheter Antall personer
Alle 42 40 5 34 4 1 582
Politisk deltakelse            
Oppgir partipreferanse 44 42 5 35 3 1 229
Usikker 35 34 7 28 3 252
Skal ikke stemme 35 31 3 28 6 101
             
Partisympati            
Arbeiderpartiet 47 47 5 35 4 378
Fremskrittspartiet 35 33 7 42 5 240
Høyre 47 44 5 39 2 203
Kristelig folkeparti 42 41 5 33 3 165
Senterpartiet 48 43 4 32 1 69
Sosialistisk venstreparti 42 41 2 27 2 111
Venstre 46 46 - 23 5 39
Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller