Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

4   Andel som har sett eller hørt nyheter i radio og fjernsyn dagen før, etter politisk deltakelse og partisympati. Prosent
  Hørt nyheter i radio
eller sett nyheter i fjernsyn
Hørt nyheter i radio Sett nyheter i fjernsyn Antall personer
Alle 74 44 60 1 582
         
Politisk deltakelse        
Oppgir partipreferanse 75 46 62 1 229
Usikker 69 40 51 252
Skal ikke stemme 64 36 50 101
         
Partisympati        
Arbeiderpartiet 76 42 65 378
Fremskrittspartiet 75 43 63 240
Høyre 78 50 65 203
Kristelig folkeparti 72 49 60 165
Senterpartiet 77 58 61 69
Sosialistisk venstreparti 73 46 56 111
Venstre 74 51 56 39
Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller