Statistisk sentralbyrå A - Å | Søk | Spør biblioteket | Hjelp

3   Antall leste aviser dagen før. Gjennomsnitt blant de som har lest avis, etter politisk deltakelse og partisympati
  Antall leste aviser, gjennomsnitt Antall personer
Alle 1,93 1 301
     
Politisk deltakelse    
Oppgir partipreferanse 1,95 1 017
Usikker 1,80 202
Skal ikke stemme 1,77 82
     
Partisympati    
Arbeiderpartiet 1,90 322
Fremskrittspartiet 1,76 186
Høyre 2,17 173
Kristelig folkeparti 1,92 123
Senterpartiet 2,05 62
Sosialistisk venstreparti 2,01 94
Venstre 1,94 35
Kilde: Kultur- og mediebruksundersøkelsen 2000.

Standardtegn i tabeller