Variabeldefinisjoner

Yrkesinntekter

  English
Navn Yrkesinntekter
Definisjon Yrkesinntekter er summen av lønnsinntekter og netto næringsinntekter i løpet av kalenderåret. Sykepenger og fødselspenger er inkludert.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til 2005-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Fra og med inntektsåret 2006 trekkes sykepenger og fødselspenger fra og legges til skattepliktige overføringer i den offisielle statistikken.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Yrkesinntekter
Lønnsinntekter
Netto næringsinntekter
Versjon Yrkesinntekter
Lenket til Statistikkbanktabeller

  English
Navn Yrkesinntekter
Definisjon Yrkesinntekter er summen av lønnsinntekter og netto næringsinntekter i løpet av kalenderåret.
Gyldig fra 2006-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Fra og med inntektsåret 2006 trekkes sykepenger og fødselspenger fra og legges til skattepliktige overføringer i den offisielle statistikken.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Versjon Yrkesinntekter
Lenket til Statistikkbanktabeller


2010 © Statistisk sentralbyrå