Variabeldefinisjoner

Transaksjon

  English
Navn Transaksjon
Definisjon Transaksjon er i finansregnskapet definert som netto investering i finansielle fordringer og/eller netto opptak av gjeld i hvert finansobjekt.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 09.02 - Finansielle sektorbalanser
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller

  English
Navn Transaksjon
Definisjon Transaksjon er i pengemengdestatistikken definert som beholdningsendringer, korrigert for valutakursendringer og brudd i statistikken.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller


2010 © Statistisk sentralbyrå