Variabeldefinisjoner

Sosiale kostnader

 
Navn Sosiale kostnader
Definisjon Dette inkluderer arbeidsgiveravgift, premie for individuell/kollektiv livrenteforsikring samt kapitalforsikring for arbeidstakere, kostnader til løpende pensjonsutbetalinger, personalgaver, kurs for arbeidstakere, fri kantine og andre lignende goder, samt premie for yrkesskadeforsikring.
Gyldig fra 2005-10-03
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller

  English
Navn Sosiale kostnader
Definisjon Arbeidsgivers kostnader til lovfestede og frivillige trygde- og pensjonsordninger og forsikringer. Arbeidsgiveravgift er ikke inkludert.
Gyldig fra 1996-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller


2010 © Statistisk sentralbyrå