Variabeldefinisjoner

Skjermingsfradrag

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Skjermingsfradrag
Definisjon En beregnet risikofri avkastning på aksjer.
Gyldig fra 2006-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Aksjestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller

  English
Navn Skjermingsfradrag
Definisjon Personinntekten kan reduseres med et beløp som tilsvarer kapitalens risikofrie avkastning. Fradraget beregnes ved å multiplisere skjermingsgrunnlag eller verdien av eiendelene fratrukket gjelden med skjermingsrenten.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller


2010 © Statistisk sentralbyrå