Variabeldefinisjoner

Skattepliktige overføringer

  English
Navn Skattepliktige overføringer
Definisjon Skattepliktige overføringer omfatter pensjoner fra folketrygden, tjenestepensjon, dagpenger ved arbeidsledighet og mottatte bidrag.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til 2005-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Variabelen omfatter mottatte overføringer i løpet av kalenderåret. Fra og med inntektsåret 2006 trekkes sykepenger og fødselspenger fra yrkesinntekt og legges til skattepliktige overføringer i den offisielle statistikken.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Variabeldefinisjon Pensjoner fra folketrygden
Tjenestepensjoner
Dagpenger ved arbeidsledighet
Mottatte bidrag
Skattepliktige overføringer
Versjon Skattepliktige overføringer
Lenket til Statistikkbanktabeller

  English
Navn Skattepliktige overføringer
Definisjon Skattepliktige overføringer omfatter pensjoner fra folketrygden, inkludert uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, tjenestepensjon, avtalefestet pensjon (AFP), dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger og foreldrepenger.
Gyldig fra 2006-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Variabelen omfatter mottatte overføringer i løpet av kalenderåret. Fra og med inntektsåret 2006 trekkes sykepenger og fødselspenger fra yrkesinntekt og legges til skattepliktige overføringer i den offisielle statistikken.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Versjon Skattepliktige overføringer
Lenket til Statistikkbanktabeller


2010 © Statistisk sentralbyrå