Variabeldefinisjoner

Skattepliktig utbytte

  English
Navn Skattepliktig utbytte
Definisjon Skattepliktig utbytte fra aksjer og aksjefond
Gyldig fra 2010-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Skattepliktig utbytte
Definisjon Den delen av motatt utbytte som overstiger skjermingsfradraget.
Gyldig fra 2006-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Aksjestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller


2010 © Statistisk sentralbyrå