Variabeldefinisjoner

Setekilometer

  English
Navn Setekilometer
Definisjon Er et mål på kapasitet i personbefordring. Antall tilgjengelige seter på transportmiddel er multiplisert med det antall kilometer som tilbakelegges når transportmidlet er i tjeneste.
Gyldig fra
Gyldig til 2020-01-16
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 10.12 - Transport og kommunikasjon
Statistikk Kollektivtransport
Sensitivitet Sensitiv
 
Versjon Setekilometer
Lenket til Statistikkbanktabeller

  English
Navn Setekilometer
Definisjon Et mål på kapasitet i passasjertransporten. Antall tilgjengelige seter på et transportmiddel multiplisert med antall kjørte kilometer i rute.
Gyldig fra 2020-01-17
Gyldig til
Eier 440 - Seksjon for transport-, reiselivs- og IKT-statistikk
Kommentarer Ordlyd noe endret
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 10.12 - Transport og kommunikasjon
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Versjon Setekilometer


2010 © Statistisk sentralbyrå