Variabeldefinisjoner

Salgsinntekter

  English
Navn Salgsinntekter
Definisjon Salgsinntekter og uttak fra næring.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller

  English
Navn Salgsinntekter
Definisjon Summen av salgsinntekter og uttak pluss spesielle offentlige avgifter vedrørende salg. Salgsinntekter og uttak kan i forhold til mva-loven være avgiftspliktig, avgiftsfritt og utenfor avgiftsområdet.
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller


2010 © Statistisk sentralbyrå