Variabeldefinisjoner

Pålydende verdi

  English
Navn Pålydende verdi
Definisjon Aksjens verdi når den utstedes. Kan endres ved aksjesplitt eller omvendt splitt. Aksjens pålydende verdi multiplisert med antallet aksjer skal være lik aksjekapitalen.
Gyldig fra 1984-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Aksjestatistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller

  Norwegian (nynorsk) English
Navn Pålydende verdi
Definisjon Beløpet som blir satt på et verdipapir når det utstedes og som det lyder på.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 940 - Seksjon for finansmarkedsstatistikk
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 11.01 - Aksjer, obligasjoner, seritfikater og øvrig kredittmarked
Statistikk Obligasjoner og sertifikater
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller


2010 © Statistisk sentralbyrå