Variabeldefinisjoner

Lønnskostnader

  English
Navn Lønnskostnader
Definisjon Lønn, honorarer, feriepenger, arbeidsgiveravgift og pensjonskostnader.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05 - Personlig økonomi og boforhold
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10281: Resultatregnskap for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art
10265: Resultatregnskap for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak med hovedinntekt fra næringsvirksomhet, etter næring (SN2007)
09752: Regnskapstall for ikke-finansielle stiftelser, etter type stiftelse
09632: Svalbard. Hovedtall for bedrifter i offentlig sektor, etter hovednæring (SN2007)
08678: Bergverksdrift og utvinning, inkl. olje og gass. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08675: Industri. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08172: Varehandel, reparasjon av motorvogner. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08169: Bygge- og anleggsvirksomhet. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08166: Overnattings- og serveringsvirksomhet. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08163: Transport og lagring. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08159: Informasjonssektor. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper (F)
08143: Fastlands-Norge. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08120: Alle næringer. Resultatposter for ikke-finansielle aksjeselskaper
08016: Hovedtall for næringshovedområdet (SN2007). Bedrifter (F)
08011: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak
08010: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
08009: Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
08008: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07959: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2007). Bedrifter (F)
07958: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07957: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak
07956: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07955: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07954: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter
07909: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (F)
07908: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Foretak
07907: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007) Foretak
07906: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07904: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter
07901: Næringslivstjenester. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter
07764: Resultatregnskap for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter næring (SN2007) (avslutta serie)
07763: Resultatregnskap for personlig næringsdrivende i enkeltpersonforetak, etter hovedinntektens art (avslutta serie)
07380: Svalbard. Strukturstatistikk, etter hovednæring (SN2007)
07193: Transport, lagring og kommunikasjon. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07191: Varehandel. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07189: Bygge- og anleggsvirksomhet. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07187: Informasjonssektor. Resultatposter (F) (avslutta serie)
07172: Hotell- og restaurantvirksomhet. Resultatposter (F) (avslutta serie)
06075: Resultatregnskap for enkeltpersonsforetak med hovedinntekt fra annen næring, etter næring (avslutta serie)
05673: Resultatregnskap for enkeltpersonsforetak, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt (avslutta serie)
05614: Fastlands-Norge. Resultatposter (avslutta serie)
04891: Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
04890: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
04889: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
04888: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03921: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03905: Hovedtall, etter region og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03904: Hovedtall for næringshovedområdet. Bedrifter (F) (avslutta serie)
03903: Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næring (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03902: Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie)
03862: Alle ikke-finansielle aksjeselskaper. Resultatposter, etter utvalgte næringer (SN2002) (avslutta serie)

  English
Navn Lønnskostnader
Definisjon Lønnskostnader er summen av lønn og arbeidsgivers trygde- og pensjonspremier.
Gyldig fra 1970-01-01
Gyldig til
Eier 930 - Seksjon for nasjonalregnskap
 
Statistisk enhet Bedrift
Ekstern kilde ENS (Det europeiske nasjonalregnskapssystemet)
Statistikkemne 09.01 - Nasjonalregnskap
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10585: Lønn og sysselsetting, etter næring, utdanning og kjønn
09681: Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter sektor og art (mill. kr) (avslutta serie)
09391: Hovedtall fylkesfordelt nasjonalregnskap (F)
09390: Fylkesfordelt nasjonalregnskap, etter næring (F)
09175: Lønn og sysselsetting, etter næring. Ujustert og sesongjustert
09174: Lønn, sysselsetting og produktivitet, etter næring
09170: Produksjon og inntekt, etter næring
08086: Utenlandskontrollerte foretak, etter land til ultimate eier
08085: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk, etter eierkategori, næring (SN2007) og sysselsetting
07710: Kommuneforvaltningen, inntekter og utgifter, etter art. Foreløpige tall (avslutta serie)
07491: Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art. Bokførte verdier (mill. kr) (avslutta serie)
06819: Lønnskostnader, etter næring (mill. kr) (F) (avslutta serie)
06778: Utenlandskontrollerte foretak, etter land til ultimate eier (avslutta serie)
06663: Utenlandskontrollerte foretak, strukturstatistikk (avslutta serie)
04852: Kulturell tjenesteyting. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie)
03664: Fylkeskommuner. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03663: Kommuner. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03662: Kommuneforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03661: Andre stats- og trygderegnskap. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03660: Statsforvaltningen. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03659: Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)
03609: Statskassen medregnet Folketrygden. Inntekter og utgifter, etter art (mill. kr) (avslutta serie)


2010 © Statistisk sentralbyrå