Variabeldefinisjoner

Grunnlag for arbeidsgiveravgift

 
Navn Grunnlag for arbeidsgiveravgift
Definisjon Summen av alle arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser.
Gyldig fra 2000-01-01
Gyldig til 2011-07-05
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Statistikk Lønnssummer fra Lønns- og trekkoppgaveregisteret
Sensitivitet Sensitiv
 

  English
Navn Grunnlag for arbeidsgiveravgift
Definisjon Summen av alle arbeidsgiveravgiftspliktige ytelser. Grunnlag for hvor mye arbeidsgiveravgift arbeidsgiveren skal betale. Det skal beregnes arbeidsgiveravgift av alle kontantytelser, ulike naturalytelser og enkelte pensjonsforpliktelser.
Gyldig fra 2011-07-06
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Statistikk Grunnlag for arbeidsgiveravgift
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller


2010 © Statistisk sentralbyrå