Variabeldefinisjoner

Formuesskatt

  English
Navn Formuesskatt
Definisjon Beregnet formuesskatt til stat og kommune.
Gyldig fra 2002-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
10333: Formuesskatt og skattepliktig nettoformue for personer med formuesskatt. Antall personer, gjennomsnitt og totalsum (K)
10317: Formuesrekneskap for hushald, etter hovudinntektstakar sin alder
10316: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype
10315: Formuesrekneskap for hushald
09212: Skattepliktig formue etter størrelse på bruttofinanskapital for bosatte personer 17 år og over. Antall personer, mill. kr, prosent av mill. kr og gjennomsnitt (kr)
08815: Skattepliktig formue, gjeld og formueskatt
08231: Formuesskatt (før nedsettelse) og skattepliktig nettoformue, etter størrelse på formuesskatt. Antall bosatte personer 17 år og eldre
07351: Personer med formuesskatt og nedsettelse av formuesskatten (avslutta serie)
06857: Formuesrekneskap for hushald (avslutta serie)
06845: Formuesrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (avslutta serie)
06843: Formuesrekneskap for hushald, etter hovudinntektstakar sin alder. Gjennomsnitt (avslutta serie)
06334: Oversyn over skattelikninga for personar. Kommune- og fylkesskattelikninga (K) (avslutta serie)
05802: Formuesskatt (før nedsettelse), etter alder og kjønn. Antall personer og gjennomsnitt, alle personer
05801: Formuesskatt (før nedsettelse). Antall personer og gjennomsnitt, alle personer (K) (avslutta serie)
05800: Formuesskatt (før nedsettelse), etter størrelse på toppskattegrunnlag. Antall personer og gjennomsnitt, alle personer
05425: Oversyn over skattelikninga. Kommune- og fylkesskattelikninga (F) (avslutta serie)
05424: Oversyn over skattelikninga. Statsskattelikninga og utlikning til folketrygda (avslutta serie)
05423: Oversyn over skattelikninga for personar. Statsskattelikninga samt utlikning til folketrygda (K) (avslutta serie)

  English
Navn Formuesskatt
Definisjon Formuesskatt utlignes til staten på grunnlag av skattepliktig formue. Enkelte grupper av selskaper er fritatt for skatt på formue i henhold til skatteloven § 2-36 nr. 1.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/emner/http://www.ssb.no/emner/10/02/nos_skatt/nos_d294/nos_d294.pdf
Sensitivitet Sensitiv
 


2010 © Statistisk sentralbyrå