Variabeldefinisjoner

Deltidsansatt

 
Navn Deltidsansatt
Definisjon Ansatte med stillingsprosent lavere enn 100 regnes som deltidsansatte.
Gyldig fra 2015-01-01
Gyldig til
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv
 
Versjon Deltidsansatt
Kodeliste Heltid og deltid

  English
Navn Deltidsansatt
Definisjon Ansatte med en avtalt arbeidstid på mindre enn 33 timer per uke regnes normalt sett som deltidsansatte. For ansatte i stat, skoleverk og kommune vil ansatte med en stillingsandel på mindre enn 100 prosent være definert som deltidsansatte.
Gyldig fra 1997-09-01
Gyldig til 2014-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 06.05 - Lønn, arbeidskraftkostnader
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller
08684: Ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn, næring (SN2007) og arbeidstid (avslutta serie)
08568: Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
08146: Ansatte i staten. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
08059: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, sektor, kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
08057: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, utdanningsnivå og kjønn (avslutta serie)
08056: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, næringshovedområde (SN2007) og kjønn (avslutta serie)
08055: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, aldersgruppe og kjønn (avslutta serie)
07932: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i fiskeoppdrett, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07833: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i kultur, underholdning og fritid, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07823: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i personlige tjenester, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07774: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i private helse- og sosialtjenester, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07771: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i helseforetak, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07728: Ansatte i hotell og restaurantvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte (avslutta serie)
07719: Ansatte i privat undervisning. Gjennomsnittlig månedslønn. Heltidsekvivalenter per 1. oktober, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07716: Ansatte i samferdsel. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07654: Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte (avslutta serie)
07651: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i industri, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07597: Ansatte i informasjon og kommunikasjon. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07476: Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07463: Ansatte i omsetning og drift av fast eiendom. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07454: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Heltidsekvivalenter, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07333: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i varehandel. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07158: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i fiskeoppdrett, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07157: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i skoleverket, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07156: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i sosiale og personlige tjenester, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07139: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i kraftforsyning, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07136: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i helseforetak, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07135: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i private helse- og sosialtjenester, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07132: Ansatte i hotell og restaurantvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte (avslutta serie)
07127: Ansatte i privat undervisning. Gjennomsnittlig månedslønn per 1. oktober. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn (avslutta serie)
07118: Ansatte i samferdsel. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn (avslutta serie)
07102: Ansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent. Heltidsansatte og deltidsansatte (avslutta serie)
07101: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i industri, heltidsekvivalenter etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07070: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i varehandel. Heltidsekvivalenter, etter arbeidstid og kjønn per 1. september (avslutta serie)
07069: Ansatte i forretningsmessig tjenesteyting. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
07060: Tilsette i finanstenester. Gjennomsnittleg månadslønn per heiltidsekvivalent per 1. september (avslutta serie)
06483: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, kjønn og sektor (avslutta serie)
05624: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte i privat sektor, heltidsekvivalenter, etter kjønn og yrkesgruppe (avslutta serie)
05577: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, etter kjønn og arbeidstid (avslutta serie)
05351: Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent for ansatte i staten. Foreløpige tall (avslutta serie)
05220: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, utdanningsnivå og kjønn (avslutta serie)
05218: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, aldersgruppe og kjønn (avslutta serie)
03837: Gjennomsnittlig månedslønn for ansatte, heltidsekvivalenter, etter arbeidstid, næringshovedområde og kjønn (avslutta serie)


2010 © Statistisk sentralbyrå