Variabeldefinisjoner

Bedriftsnummer

 
Navn Bedriftsnummer
Definisjon Bedriftsnummer er en unik identifikator som består av 8 siffer. Bedriftsnummer tildeles når bedriften blir registrert i Bedrifts- og foretaksregisteret og benyttes kun i SSB.
Gyldig fra 1966-12-31
Gyldig til 2013-12-31
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer SSB endret "Bedrift" til "Virksomhet" fra 2014.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv
 
Versjon Bedriftsnummer

 
Navn Bedriftsnummer
Definisjon Bedriftsnummer er en unik identifikator som består av 8 siffer. Bedriftsnummer tildeles når virksomheten blir registrert i Virksomhets- og foretaksregisteret og benyttes kun i SSB.
Gyldig fra 2014-01-01
Gyldig til
Eier 810 - Seksjon for statistiske populasjoner
Kommentarer SSB endret "Bedrift" til "Virksomhet" i 2014.
 
Statistisk enhet Bedrift
Statistikkemne 10.01 - Struktur, bedriftregister
Sensitivitet Sensitiv
 
Versjon Bedriftsnummer


2010 © Statistisk sentralbyrå