Variabeldefinisjoner

Bankinnskudd og kontanter

  English
Navn Bankinnskudd og kontanter
Definisjon Omfatter verdien av innskudd i bank, post mv og beholdningen av kontanter på balansetidspunktet
Gyldig fra 1999-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10 - Næringsvirksomhet
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller

  English
Navn Bankinnskudd og kontanter
Definisjon Bankinnskudd og kontanter omfatter alle former for bankinnskudd i banker (ogå utenlandske) og i Norges Bank, herunder transaksjonsinnskudd, sjekkdisponible innskudd, tidsinnskudd og bundne innskudd. I tillegg omfattes norske og utenlandske sedler og skillemynt.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 960 - Seksjon for finansielle foretak
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.13 - Finansielle foretak
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller


2010 © Statistisk sentralbyrå