Variabeldefinisjoner

Andre overføringer

  English
Navn Andre overføringer
Definisjon Resterende overføringsutgifter i statsregnskapet. Omfatter bl.a overføringer til private f.eks enkeltpersoner, organisasjoner, private bedrifter mv., overføringer til statlige, kommunale og fylkeskommunale bedrifter som er organisert som selvstendige rettsubjekter, f.eks statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak. Overføringer til utlandet, f.eks tilskudd til internasjonale organisasjoner. Renteutgifter og tap på garantier og lån.
Gyldig fra
Gyldig til
Eier 950 - Seksjon for offentlige finanser
Kommentarer Inneholder resterende post 70-89 i statsregnskapet. I referansen http://www.ssb.no/statsregn/ er det tabell 1 og 3 som er relevant. Se også http://www.fin.dep.no
 
Statistisk enhet Offentlig forvaltning
Ekstern kilde Finans- og tolldepartementet (FIN)
Statistikkemne 12 - Offentlige finanser
Referanse http://www.ssb.no/statsregn/
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller

  English
Navn Andre overføringer
Definisjon Omfatter stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad til enslige forsørgere og yrkesskadeerstatning med videre.
Gyldig fra 1993-01-01
Gyldig til 2003-12-31
Eier 225 - Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk
Kommentarer Variabelen omfatter mottatte stønader i løpet av kalenderåret. Ulike stønader har kommet til i løpet av perioden. 01-01-1993 til 31-12-1995 kun kode 916 fra Lønns- og trekkoppgaven. Denne koden omfatter bl.a. ¿ lønn og feriepenger som avdøde ikke hadde faktisk og rettslig adgang til å få utbetalt før dødsfallet (arv) ¿ skattefritt krigsrisikotillegg ¿ skattefritt sluttvederlag ¿ skattefri del av tilleggssluttvederlag ¿ skattefri etterlønn etter dødsfall ¿ skattefri kostgodtgjørelse for sjøfolk ¿ beregnet personinntekt for aktiv aksjonær, fastsatt for dødsåret ¿ skattefri bilgodtgjørelse til arbeidsreiser fra veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon (når utbetalingen overstiger kr 10 000 - hele godtgjørelsen skal da innberettes). 01-01-1996 til 31-12-1998 kode916 og stønad til barnetilsyn. 01-01-1999 til 31-12-1999 kode916, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad. 01-01-2000 -----> kode916, stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og yrkesskadeerstatning.
 
Statistisk enhet Person
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Referanse http://www.ssb.no/emner/05/90/notat_200372/notat_200372.pdf
Statistikk Inntektsstatistikk for husholdninger. Husholdningstyper
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller


2010 © Statistisk sentralbyrå