Variabeldefinisjoner

Alminnelig inntekt

  English
Navn Alminnelig inntekt
Definisjon Alminnelig inntekt er alle skattepliktige inntekter fratrukket skattemessige fradrag. Positiv alminnelig inntekt er grunnlaget for utligning av inntektsskatt.
Gyldig fra 1994-01-01
Gyldig til
Eier 970 - Seksjon for regnskapsstatistikk
 
Statistisk enhet Foretak
Statistikkemne 10.02 - Skatt næringsvirksomhet
Referanse http://www.ssb.no/emner/10/02/nos_skatt/nos_d294/nos_d294.pdf
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller

 
Navn Alminnelig inntekt
Definisjon Alminnelig inntekt før særfradrag. Alminnelig inntekt er en nettoinntekt og beregnes av alle skattepliktige, både personer og selskaper. Alle typer skattepliktige inntekter, med fradrag for alle fradragsberettigede kostnader, omfattes.
Gyldig fra 1992-01-01
Gyldig til
Eier 350 - Seksjon for levekårsstatistikk
 
Statistisk enhet Person
Ekstern kilde SKD - Skattedirektoratet
Statistikkemne 05.01 - Inntekt, formue, skatt
Statistikk
Sensitivitet Sensitiv
 


2010 © Statistisk sentralbyrå