Statistisk sentralbyrå

Dødsfall på grunn av drap, overfall per 100 000
bosatte. Gjennomsnitt 1969-1972, 1979-1982,
1989-1992 og 1999-2002
  År
  1969-1972 1979-1982 1989-1992 1999-2002
Døde per 100 000 0,66 1,11 1,28 0,91
Kilde: Dødsårsaksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller