Statistisk sentralbyrå

9 Familieinnvandring, etter familieinnvandrerens innvandringsår og referansepersonens innvandringskategori. Referansepersonen er 23 år eller yngre. 1990-2010. Absolutte tall
  I alt Menn i alt Kvinner i alt I alt til øvrig befolkning Menn til øvrig befolkning Kvinner til øvrig befolkning I alt til innvandrere Menn til innvandrere Kvinner til innvandrere I alt til norskfødte med innvandrerforeldre Menn til norskfødte med innvandrerforeldre Kvinner til norskfødte med innvandrerforeldre
1990-2010 8 521 5 274 3 247 2 538 1 755  783 4 614 2 588 2 026 1 369  931  438
1990  285  170  115  129  102 27  155 67 88 : : :
1991  279  195 84  141  116 25  136 77 59 : : :
1992  310  209  101  146  123 23  157 80 77 7 : :
1993  270  186 84  117 96 21  144 82 62 9 : :
1994  292  180  112  115 87 28  161 80 81 16 13 3
1995  293  164  129 81 52 29  182 91 91 30 21 9
1996  307  171  136  101 61 40  159 76 83 47 34 13
1997  417  267  150  140 92 48  203  123 80 74 52 22
1998  467  277  190  143 94 49  227  126  101 97 57 40
1999  483  300  183  156 98 58  225  136 89  102 66 36
2000  467  305  162  159 99 60  202  130 72  106 76 30
2001  538  359  179  170  111 59  257  166 91  111 82 29
2002  612  394  218  146  111 35  362  211  151  104 72 32
2003  532  347  185  131  100 31  282  171  111  119 76 43
2004  538  327  211  138  101 37  297  161  136  103 65 38
2005  525  308  217  105 69 36  313  168  145  107 71 36
2006  465  275  190  113 76 37  273  147  126 79 52 27
2007  440  273  167  111 66 45  250  149  101 79 58 21
2008  420  210  210  100 41 59  255  126  129 65 43 22
2009  377  251  126 59 39 20  244  156 88 74 56 18
2010  204  106 98 37 21 16  130 65 65 37 20 17

Standardtegn i tabeller