Statistisk sentralbyrå

8 Pakistansk landbakgrunn: Familieinnvandring, etter type og referansepersonens innvandringskategori. 1990-2010. Absolutte tall
  Familieinnvandring i alt Familieetablering og referansepersonens innvandringskategori Gjenforening/medfølging og alder på familieinnvandreren
  Familieetablering i alt Øvrig befolkning Innvandrere Av dette familieetablering
til flyktning
Norskfødte
med innvandrerforeldre
Gjenforening i alt Av dette familiegjenforening
til flyktning
Familieinnvandreren
er 17 år og yngre
Familieinnvandreren
er 18 år og eldre
I alt 8 101 5 105  182 3 442 1 746 1 481 2 996  478 1 739 1 257
1990  401  170 :  164 4 :  231 27  160 71
1991  296  150 :  142 8 :  146 11  105 41
1992  302  184 10  171 13 3  118 16 84 34
1993  302  152 :  147 5 4  150 9  101 49
1994  301  187 5  175 11 7  114 5 82 32
1995  369  216 4  194 22 18  153 6 99 54
1996  289  189 6  149 40 34  100 6 65 35
1997  395  242 9  180 62 53  153 8 89 64
1998  482  303 14  221 82 68  179 21  112 67
1999  421  286 20  185  100 81  135 14 75 60
2000  360  262 23  154  105 85 98 16 52 46
2001  423  274 19  166  103 89  149 33 89 60
2002  536  312 8  194  116  110  224 73  126 98
2003  450  290 5  155  132  130  160 83 96 64
2004  443  320 16  169  151  135  123 31 65 58
2005  432  295 9  155  139  131  137 45 72 65
2006  355  266 5  151  115  110 89 18 34 55
2007  410  278 9  167  111  102  132 30 72 60
2008  375  247 :  136  111  109  128 10 54 74
2009  432  277 :  145  185  130  155 5 57 98
2010  327  205 :  122  131 81  122 11 50 72

Standardtegn i tabeller