Statistisk sentralbyrå

7 Familieetableringer til menn/kvinner uten innvandrerbakgrunn, største grupper. 1990-2010. Absolutte tall
  Menn Kvinner
  Største gruppe Nest største gruppe Tredje største gruppe Fjerde største gruppe Femte største gruppe Sjette største gruppe Største gruppe Nest største gruppe Tredje største gruppe Fjerde største gruppe Femte største gruppe Sjette største gruppe
  USA Tyrkia Storbritannia Marokko Tyskland Serbia og Montenegro Serbia Thailand Filippinene Russland USA Polen Brasil
I alt 1990-2010 1 369 1 349  974  669  319  283 . 7 539 3 471 3 334 1 570 1 419 1 354
1990 31 11 54 63 12 32 .  130 97 18 44  133 18
1991 40 24 61 62 17 28 . 72 86 28 66  146 17
1992 59 23 74 69 19 37 .  118 90 35 78  135 9
1993 69 19 70 37 23 26 .  101 86 56 66  111 17
1994 62 26 55 28 17 12 .  122 83 85 75 91 15
1995 78 38 38 15 19 6 .  123 90 85 76 84 15
1996 72 39 49 19 13 4 .  153 90 77 75 46 19
1997 85 61 48 24 23 6 .  140  127  107  102 61 22
1998 75  114 44 38 12 5 .  153  152  142 87 43 15
1999 66  114 36 43 12 3 .  261  161  210 72 55 29
2000 83 84 42 50 12 9 .  329  191  240 73 58 56
2001 67  110 47 47 20 9 .  412  208  279 90 67 54
2002 77  121 49 41 14 23 .  581  232  316 88 79 61
2003 61  112 37 22 14 18 .  548  243  316 70 76 75
2004 61 94 62 27 17 37 .  622  199  268 68 58 95
2005 77 79 43 19 21 14 .  645  220  260 88 49  132
2006 78 78 44 15 17 14 3  584  216  208 74 32  157
2007 50 44 47 25 15 . 5  620  249  206 82 41  155
2008 78 51 37 11 14 . 4  743  247  186 85 30  163
2009 59 63 29 6 5 . 3  584  178  103 60 15  137
2010 41 44 8 8 3 . 6  498  226  109 51 9 93

Standardtegn i tabeller