Statistisk sentralbyrå

6 Familieinnvandring, etter type og referansepersonens innvandringskategori. Menn. 1990-2008. Absolutte tall
  Familieinnvandring i alt Familieetablering og referansepersonens innvandringskategori Gjenforening/medfølging og alder på familieinnvandreren
  Familieetablering i alt Øvrig befolkning Innvandrere Av dette familieetablering
til flyktning
Norskfødte
med innvandrerforeldre
Gjenforening i alt Av dette familiegjenforening til flyktning Familieinnvandreren
er 17 år og yngre
Familieinnvandreren
er 18 år og eldre
I alt 60 872 19 318 11 115 6 823 2 536 1 359 41 554 12 012 33 070 8 484
1990 1 606  498  374 : 14 : 1 108  189  896  212
1991 1 643  603  463 : 20 : 1 040  172  783  257
1992 1 726  643  490  146 27 7 1 083  202  857  226
1993 1 708  630  469  150 29 11 1 078  225  874  204
1994 1 419  599  413  172 24 14  820  132  650  170
1995 1 391  618  388  208 42 22  773  137  579  194
1996 1 454  590  390  164 32 36  864  225  670  194
1997 1 992  830  527  247 55 56 1 162  303  868  294
1998 2 357  970  599  306 96 65 1 387  431 1 031  356
1999 2 649  997  576  344  119 77 1 652  715 1 281  371
2000 2 700 1 008  621  302  129 85 1 692  765 1 323  369
2001 2 939 1 155  664  392  187 99 1 784  828 1 382  402
2002 4 596 1 344  749  500  243 95 3 252 1 988 2 557  695
2003 3 155 1 204  680  415  197  109 1 951  965 1 519  432
2004 3 157 1 396  790  501  224  105 1 761  506 1 334  427
2005 3 540 1 239  626  487  220  126 2 301  744 1 857  444
2006 3 782 1 205  646  465  190 94 2 577  706 2 097  480
2007 4 363 1 064  537  440  177 87 3 299  577 2 794  505
2008 5 248 1 090  486  508  225 96 4 158  806 3 499  659
2009 4 607 1 013  377  511  176  114 3 594  770 2 809  785
2010 4 840  622  250  304  110 58 4 218  626 3 410  808

Standardtegn i tabeller