Statistisk sentralbyrå

5 Familieinnvandring, etter type og referansepersonens innvandringskategori. Kvinner. 1990-2008. Absolutte tall
  Familieinnvandring i alt Familieetablering og referansepersonens innvandringskategori Gjenforening/medfølging og alder på familieinnvandreren
  Familieetablering i alt Øvrig befolkning Innvandrere Av dette familieetablering
til flyktning
Norskfødte
med innvandrerforeldre
Gjenforening i alt Av dette familiegjenforening
til flyktning
Familieinnvandreren
er 17 år og yngre
Familieinnvandreren
er 18 år og eldre
I alt  118 893 50 989 29 436 20 383 10 644 1 111 67 904 16 992 31 177 36 727
1990 2 961 1 149  668 :  165 : 1 812  428  873  939
1991 2 746 1 112  636 :  202 : 1 634  345  746  888
1992 3 170 1 395  762  630  290 3 1 775  359  800  975
1993 3 059 1 295  719  572  296 4 1 764  360  829  935
1994 2 823 1 520  768  744  403 8 1 303  237  593  710
1995 2 944 1 580  784  784  402 12 1 364  243  617  747
1996 3 167 1 607  786  805  438 16 1 560  307  669  891
1997 3 878 1 922  950  947  567 25 1 956  439  838 1 118
1998 4 420 2 193 1 054 1 093  615 46 2 227  551  983 1 244
1999 4 828 2 342 1 297  995  544 50 2 486  999 1 102 1 384
2000 4 907 2 376 1 492  835  460 49 2 531 1 096 1 216 1 315
2001 5 446 2 756 1 768  927  526 61 2 690 1 079 1 266 1 424
2002 8 243 3 575 2 129 1 366  804 80 4 668 2 684 2 326 2 342
2003 6 060 3 242 2 111 1 033  597 98 2 818 1 358 1 453 1 365
2004 6 072 3 456 2 147 1 192  700  117 2 616  793 1 315 1 301
2005 6 886 3 500 2 181 1 219  678  100 3 386 1 054 1 735 1 651
2006 7 471 3 307 2 028 1 188  638 91 4 164  995 1 986 2 178
2007 9 307 3 324 2 049 1 207  594 68 5 983  772 2 714 3 269
2008 11 512 3 771 2 214 1 457  759  100 7 741 1 038 3 379 4 362
2009 9 071 3 027 1 525 1 364  516  101 6 044 1 084 2 533 3 511
2010 9 922 2 540 1 368 1 071  450 79 7 382  771 3 204 4 178

Standardtegn i tabeller