Statistisk sentralbyrå

2 Familieinnvandring, etter type og referansepersonens innvandringskategori. 1990-2010. Absolutte tall
  Familieinnvandring i alt Familieetablering og referansepersonens innvandringskategori Gjenforening/medfølging og alder på familieinnvandreren
  Familie-
etablering i alt
Øvrig befolkning Innvandrere Av dette familieetablering
til flyktning
Norskfødte med
innvandrerforeldre
Gjenforening i alt Av dette familiegjenforening
til flyktning
Familieinnvandreren
er 17 år og yngre
Familieinnvandreren
er 18 år og eldre
I alt  179 765 70 307 40 551 27 206 13 180 2 470  109 458 29 004 64 247 45 211
1990 4 567 1 647 1 042 :  179 : 2 920  617 1 769 1 151
1991 4 389 1 715 1 099  612  222 4 2 674  517 1 529 1 145
1992 4 896 2 038 1 252  776  317 10 2 858  561 1 657 1 201
1993 4 767 1 925 1 188  722  325 15 2 842  585 1 703 1 139
1994 4 242 2 119 1 181  916  427 22 2 123  369 1 243  880
1995 4 335 2 198 1 172  992  444 34 2 137  380 1 196  941
1996 4 621 2 197 1 176  969  470 52 2 424  532 1 339 1 085
1997 5 870 2 752 1 477 1 194  622 81 3 118  742 1 706 1 412
1998 6 777 3 163 1 653 1 399  711  111 3 614  982 2 014 1 600
1999 7 477 3 339 1 873 1 339  663  127 4 138 1 714 2 383 1 755
2000 7 607 3 384 2 113 1 137  589  134 4 223 1 861 2 539 1 684
2001 8 385 3 911 2 432 1 319  713  160 4 474 1 907 2 648 1 826
2002 12 839 4 919 2 878 1 866 1 047  175 7 920 4 672 4 883 3 037
2003 9 215 4 446 2 791 1 448  794  207 4 769 2 323 2 972 1 797
2004 9 229 4 852 2 937 1 693  924  222 4 377 1 299 2 649 1 728
2005 10 426 4 739 2 807 1 706  898  226 5 687 1 798 3 592 2 095
2006 11 253 4 512 2 674 1 653  828  185 6 741 1 701 4 083 2 658
2007 13 670 4 388 2 586 1 647  771  155 9 282 1 349 5 508 3 774
2008 16 760 4 861 2 700 1 965  984  196 11 899 1 844 6 878 5 021
2009 13 678 4 040 1 902 1 875  692  215 9 638 1 854 5 342 4 296
2010 14 762 3 162 1 618 1 375  560  137 11 600 1 397 6 614 4 986

Standardtegn i tabeller